Poslechněte si hudbu k obrazům

Přijměte srdečné pozvání na láskyplnou podívanou a poslech hudby z vyšších sfér, kterou složil Tomáš Prokopič.

Vnímání tónu Lásky…, vnímání energie z obrazů, jež skrze Lásku na Matku Zemi přišly… - to je jedna z cest k poznání sebe…, uzření pravdy…

Nechť se vám Poselství Andělů líbí… a přinese vám s sebou klid…, harmonii… a mnohá uvědomění, jež jsou dalšími kroky při cestě do svého nitra…

S Láskou Jarmila a Tomáš